всеки път е правилен.


стоя на прага. понечвам да го прекрача, но всъщност не помръдвам. една крачка напред. или една крачка назад. или мога и да почакам. едно потреперване и всичко може да е различно. една дума. една мисъл. а ако греша? ако това не е моят път? ако там извън рамките на металната врата... ако. и тишина. всеки път е правилен, каза Mr.Nobody. и уцели право в целта.

Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар