бъди вода, Приятелю мой.


Бъди вода, приятелю мой. (Брус Лий)

Empty your mind, be formless, shapeless - like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put waterinto a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomesthe teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. (Bruce Lee) Изпразни съзнанието си, бъди безформен, като водата. Сега сипи водата в чаша, тя става самата чаша. Сипи водата в бутилка, тя става самата бутилка. Сложиш ли я в чайник, тя става самия чайник. Водата може да тече,а може и да се излее! Бъди вода, приятелю мой. (Брус Лий)

Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар