Магията на Книгата (2).....................................................................................
Просвещение

Тази епоха заема периода от втората половина на 17 и целия 18 век. Етимологията на думата е от френски език и означава светлина, век на светината.

Една прекрасна епоха, защото човешкото съзнание работи доста по-будно и целенасочено. Ти започваш да се чудиш какво е разумът, вълнува те психологията на индивида, произхода, развитието, формите и методите на познанието. Една от основните цели на Просвещението е да реши социалния статус, положението в обществото, на индивида. Много от просветителите на това време казват, че ние се раждаме свободни и попадайки в обществото, вече сме оковани. Образованият човек е издигнат в култ. Задължителна черта на литературното произведение е утилитарността, или то трябва да бъде полезно за читателя.

И понеже ние обичаме да четем, в ръцете ни попада една прекрасна книга, наречена Робинзон Крузо (Даниел Дефо).

Робинзон Крузо е поставен в ролята както на 'възпитаващ', така и на 'възпитаван'. Не е от особено голямо значение, каква позиция ще заеме героят. По-важно е друго - да се докаже превъзходството и силата на знанието като неизменна част от понятието смислен живот. Защото активният, съзидателният живот е истински - този, към който трябва да се стремим, да се борим и както казва Жан Жак Русо 'да живеем не значи да дишаме, значи да действаме'.

А колко правдоподобно и съвременно звучи тази идея. Замисли се, ние сме в новото време, но сме и едно добре забравено старо...

Това, което героят осъзнава, е нуждата от реална преценка на ситуацията, в която е попаднал, от съобразителност, усърдие, настойчивост, за да може неудобствата да се превърнат в удобства. Благодарение на усилен труд, старание и изобретателност, Робинзон Крузо успява да създаде чрез своя минал опит и придобит с усърдие настоящ, успява да подреди настоящото си съществуване и да осигури неговото продължение в бъдещето. Постепенно страданията биват превъзмогнати и чрез силата на волята 'лошото' избледнява, а като добро започва да се мисли за всичко това, което може да използвано в бита на героя на този остров: Като размислих трезво върху естеството на човешките съдбини, те ми се сториха доказателство, че всички добри неща на този свят са добри само тогава, когато можем да ги използваме.
Помисли над това!

Да направим място и за философията ...

ЖАН-ЖАК РУСО 1712 - 1778. Една уникална личност.

Казват, че произведенията на Русо са значителен фактор за възникването на социализма (различни теории за икономическата организация, застъпващи се за държавата, работника или публичната собственост), национализма (деология, насочена към запазване или подкрепяне на съществуването на дадена нация и е тясно свързан с идеята за държавността), романтизма (интелектуално движение в живописта, музиката, поезията и въобще културата и обществото), тоталитаризма (термин, възникнал след Първата световна война, за да опише формата надържавно устройство, при която властта е напълно централизирана и държавата се стреми да регулира и контролира всички аспекти на политическия, социалния и интелектуалния живот) и антирационализма (невяра в разума), че те са проправили пътя на Френската революция и са допринесли съществено за съвременните идеали за демокрация и равенство. Като заслуга му се приписва и това, че оказал голямо влияние върху теорията за възпитанието.

Човекът се ражда свободен, а навсякъде е в окови.
Жан–Жак Русо

Да обичаш дълбоко значи да забравиш себе си.
Жан–Жак Русо

Спокойно можеш да се наслаждаваш само на това, което можеш да загубиш без огорчение.
Жан–Жак Русо

Да виждаме несправедливостта и да мълчим, означава да участваме в нея.
Жан–Жак Русо

Магията на Книгата (1)Facebook Comments

1 коментарa :

Ships каза...

Напълно съм съгласен, че книгата крие в себе си една емоция, сякаш има някаква магия. Проблемите с неграмотността на голяма част от младото поколение идват от нечетено на книги

Публикуване на коментар