22. Идеите за ООН

Какво сме дали на Света? е въпросът.
А това е двадесет и втория Отговор.

Идеите, развити в книгата 'Звезда на съгласието', служат на американския президент Уилсън за формулиране на неговите 14 точки за омиротворяване на света и полагане основите на Обществото на народите. Автор на Звезда на съгласието е:

Никола Димков, българин.

Първо малко Биография.
Никола Димков е роден в 1859 в българското село в Серско - Горно Броди, по онова време в пределите на Османската империя, в днешно време под името Ано Вронду, в Гърция.

Получава образованието си в Париж. След което се установява в Цариград, днес Истанбул.
Развива бизнес с подкови, открива си фабрика.

Участва активно в живота на българската колония в града. Член е на съвета на Българската екзархия. Почетен гражданин на османската столица.

С две думи - влиятелна личност.

Българско дело.
В края на 1916 и началото на 1917 инж. Никола Димков написва книгата Звезда на съгласието. Книгата сама по себе си представлява проект за създаване на световна организация на мира и сътрудничеството между всички страни, народи и религии.

Никола Димков отпечатва проекта си на френски, немски, турски и гръцки език и чрез посолствата в Цариград го изпраща на много държавни и правителствени ръководители, включително и на тогавашния президент на САЩ - Томас Уилсън.

Това е по времето, когато САЩ все още не са се намесили в Първата Световна война и прочутите 14 точки на президента Уилсън за следвоенното уреждане на света и създаване на Общество на народите - не са съществували.

Дори биографът на Томас Уилсън – Бекер, свидетелства, че идеята не е била на президента, а е заимствана от други.

В проекта си Никола Димков предлага създаването на Постоянен световен съвет, който да проучва - средствата, пригодни да поддържат мир и сговор между всички народности в света.

В интервю за гръцкия вестник Фарос, отпечатано като притурка към второто издание на книгата Звезда на съгласието, Никола Димков доразвива идеята си за устройството на Постоянния съвет.

Освен 3 главни съвета авторът предлага той да се подразделя на 20 върховни бюра, уреждащи : вътрешното устройство на съвета, световната безопасност и разоръжаване, междуверските отношения, въпросите на националните малцинства, световното правосъдие, просвета и култура, здравеопазване, земеделие, промишленост, търговия, труд и тъй нататък.

Дори само бегло съпоставяне на тия формулировки на инж. Никола Димков с устава на Обществото на народите и особено на днешната Организация на обединените нации е достатъчно да открием сходствата.

Каквото и да си говорим:
Проектът на инж. Никола Димков е български принос в създаването и дейността на днешната световна организация за мир и сигурност.

чети, чети и се учи.
(всички български постижения под един покрив)
Facebook Comments

3 коментарa :

varnik каза...

Поредно доказателство за величието на българския дух и за вродения хуманизъм на българите.

Анонимен каза...

Идеите на Уилсон датират доста преди 1916. В статията се казва, че книгата е преведена на няколко езика, но не и на Английски. Уилсон не е владеел друг език! Предполагам, че Димков, както и Уилсон са се "вдъхновили" от Кант (Димков можеби и от Русо, все пак е учил в Париж).

Анонимен каза...

съгласна,идеите като идеи съществъват много преди Димков.

но той е човекът, който сяда и ги формулира, организира и подрежда. говорим за самото устройство на една такава обединяваща организация, бореща се за мир.

във всички документи по темата, които прегледах, никъде не пише, че книгата е преведена на английски.

но на 1 място се отбелязва, че Димков е водел активна коренспонденция с американския президент, след изпращането на книгата.

и другия момент:
самите 14 точки и цялата програмата се подготвят от екип американски специалисти по международни отношения под ръководството на самия президент.

все си мисля, че в кабинета на президента е имало хора знаещи повече от един език.

Публикуване на коментар