Малки ПРИКАЗКИ с големи ПОУКИ ( 3 )

Поредицата

Малки ПРИКАЗКИ с Големи ПОУКИ...

продължава!

След като вече видя ПЪРВАТА и ВТОРАТА

дойде ред и на третата историйка...


СЪВЕЩАНИЕТО НА МИШКИТЕ

Един ден всички мишки се събрали на съвещание, за да решат как да се спасят от една непрестанно тормозеща ги котка.

Чули се и се обсъдили много мнения, обаче нито едно от тях не било прието. Накрая една млада мишка се провикнала сред множеството с друга идея. Тя предложила да закачат един звънец на врата на котката. Така от звука на звънчето мишките винаги щели да бъдат предупреждавани, когато котката наближи към тях и те щели да имат достатъчно време, за да избягат и да се спасят от нея...
В отговор на това предложение се чули аплаузи и одобрителни викове и то било единодушно прието.

В това време, седящият дотогава тихо и безмълвно в ъгъла най-възрастен мишок, се изправил бавно и казал:

- Много хитро предложение, нямам никакво съмнение, че ще е успешно. Обаче... Един въпрос ме човърка: Кой от нас ще отиде да закачи звънчето на врата на котката?!...


ПОУКАТА
Да създадеш добър план/стратегия е едно.
А да го осъществиш – съвсем друго...* * *

Още от поредицата:

1. ЛЪВИЦАТА

2. МАЛКОТО РАЧЕ

4. ПАТИЦА и ЖЕРАВ

5. ЛИСИЦАТА

6. СТАРИЯТ ЕЛЕНFacebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар