Китайски хороскоп 2008 - Май

Правила за ползване на Китайския Хороскоп -->

01.Май - метален вол

Добър ден за получаване на пари и подхранване.
Лош ден за сватба.

02.Май - воден тигър

Щастлив ден за всичко.
Ден на благоприятната звезда ВЪН ЧАН на литературата и музиката.

03.Май - воден заек

Добър ден за лечение, акупунктура и подхранване.
Лош ден за сватба.
Ден на благоприятната звезда ВЪН ЧАН на литературата и музиката.

04.Май - дървен дракон
Лош ден за всичко.

05.Май - дървена змия
Начало на сезона НАЧАЛО НА ЛЯТОТО.
Силно енергиен ден.
Новолуние.
Добър ден за сватба, получаване на пари и среща с висшестоя-щите.
Лош ден за ремонт и работа със земята.
Ден на благоприятната звезда ВЪН ЧАН на литературата и музиката.

06.Май - огнен кон
Добър ден за измиване и прочистване.
Лош ден за сватба.
Ден на обръщане на небето и земята.
днес нещата и явленията са с краткотраен ефект.

07.Май - огнена коза

Добър ден за прочистване.

08.Май - земна маймуна

Добър ден за лечение и измиване.
Лош ден за сватба
Ден на благоприятната звезда ВЪН ЧАН на литературата и музиката.

09.Май - земен петел

Добър ден за сватба и преместване.
Лош ден за ремонт и работа със земята.
Ден на решителност.
Ден на благоприятната звезда ВЪН ЧАН на литературата и музиката.

10.Май - метално куче

Добър ден за сватба, преместване, прочистване.
Лош ден за пътуване.
Ден на забавяне на нещата.

11.Май - метално прасе
Добър ден за прочистване, ремонт и измиване.
Лош ден за сватба.

12.Май - воден плъх

Добър ден за измиване.
Лош ден за сватба.

13.Май - воден вол

Добър ден за ремонт и работа със земята, лечение, започване на нов бизнес.
Ден на успеха.
Лош ден за връщане от далече.

14.Май - дървен тигър

Лош ден за сватба.

15.Май - дървен заек

Щастлив ден за всичко

16.Май - огнен дракон

Лош ден за сватба.

17.Май - огнена змия
Добър ден за среща с висшестоящите и заемане на нова длъжност.
Успешен ден за политика и бизнес.
Лош ден за ремонт и работа със земята.

18.Май - земен кон

Добър ден за измиване и прочистване.
Ден на обръщане на небето и земята

19.Май - земна коза

Пълнолуние.
Лош ден за ремонт.

20.Май - метална маймуна
Добър ден за ремонт и работа със земята, започване на нов бизнес.

21.Май - метален петел

Начало на сезона МАЛКО ИЗОБИЛИЕ.
Щастлив ден за всичко Ден на решителност.

22.Май - водно куче

Добър ден за подстригване, ремонт, разкрасяване, измиване, прочистване.
Лош ден за пътуване и започване на нови начинания.
Ден на забавяне и отлагане на нещата.

23.Май - водно прасе

Лош ден за всичко.

24.Май - дървен плъх

Добър ден за среща с приятели и измиване.
Лош ден за сватба и среща с висшестоящите.

25.Май - дървен вол
Добър ден за сватба, среща с висшестоящите, за ремонт и работа със земята.
Лош ден за преместване.
Ден на успеха.

26.Май - огнен тигър

Добър ден за получаване на пари, среща с висшестоящите, сватба, преместване и прочистване.

27.Май - огнен заек

Добър ден за учение и влизане в училище.
Лош ден за лечение, акупунктура и подстригване.

28.Май - земен дракон
Лош ден за всичко.

29.Май - земна змия

Лош ден за всичко.

30.Май - метален кон

Добър ден за прочистване, преместване, сватба, ремонт и работа със земята.
Лош ден за лечение.

31.Май - метална коза

Лош ден за сватба.


Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар