Как да общуваме с децата и да изграждаме пълноценни връзки с тях


дали и как е възможно да възпитаваме без да хвалим и наказваме? как да зачитаме и уважаваме потребностите на децата и в същото време да останем отговорни и загрижени? как чрез емпатия можем да помогнем на децата да се справят с трудните ситуации в процеса на своето израстване?

на тези и много други въпроси ще отговорят Емилия Илиева–Крайнова, Зорница Трифонова и Мина Стаматова по време на лекциите, дискусиите и практическите срещи на третия Форум Пространство за общуване, който ще се случи на 24 ноември във Варна.

Форум Пространство за общуване 
Как да общуваме с децата и да изграждаме пълноценни връзки с тях
Варна, 24 ноември 2012, 10:00 – 17:30
www.communication-academy.eu

идеята на форума е да поговорим за ненасилствената комуникация и свързването ни на интелектуално, емоционално и духовно ниво с другите. форумът във Варна е посветен изцяло на начина, по който общуваме с децата.


Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар