Screen romance


if I could see your eyes

if I could see your eyes
I'd read what is behind,
and know the reason why
if only
I could see your eyes ...Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар