НАЗДРАВЕ!

Един човек, както си вървял през гората, намерил една костенурка. Навел се към нея, а костенурката му заговорила с човешки глас:

"Не ме убивай и ще ти се отблагодаря!"

Човекът я взел със себе си, занесъл я в къщи, нахранил я и си легнал.

"Пусни ме в леглото ти!" - примолила му се костенурката.

Сложил я той до себе си и в този миг костенурката се превърнала в прекрасна девойка. Тогава дошла жената на човека.

"Какво става тук?!” - развикала се тя.
Човекът й разказал всичко и тя се успокоила...

Да пием за онези жени,
които вярват на всички истории,
които им разказваме!
Скачала една жаба по релсите, подскачала си безгрижно, но изведнъж минал влак и й отрязал единия крак.

Продължила пак да си скача жабата, но отново минал влак и й отрязал и другия крак.
Запълзяла жабата, но по едно време спряла и си помислила:

"Ех, какви хубави крака имах! Ще се върна да си ги взема..."

Върнала се жабата, навела се за краката си, а минаващият влак й отрязал главата...

Да пием за това,
дано никога не изгубим главата си
заради нечии красиви крака!
Един човек попаднал при Бог. И понеже бил добър и праведен, Бог му подарил три сандъчета, но го накарал да обещае, че ще ги отвори едва като се върне на земята.

По пътя обаче човекът не могъл да се удържи и отворил едното сандъче. А оттам изскочила Радостта и отлетяла.

После човекът решил да отвори и второто сандъче. Оттам пък изпърхала и отлетяла Любовта.

Върнал се той на земята, изгубил радостта и любовта. Едва тогава отворил третото сандъче - оттам излязла Надеждата!

И така той от този ден нататък си останал с Надежда в живота...

Да пием
за изгубената Радост,
за изгубената Любов,
но за оставащата Надежда!
Наздраве!
И весело празнуване!
(усмивки)

Facebook Comments

1 коментарa :

Анонимен каза...

Тематично за празника:

http://bulpete.wordpress.com/2008/02/09/valentinesday/

Публикуване на коментар