Красивата България

в началото, в самото начало, когато Бог създадал Земята, той извикал при себе си народите на Земята. всички те пристигнали и Бог започнал щедро да раздава: океаните, моретата и футбола на англичаните, планините на австрийците, равнините на руснаците, танците на испанците, музиката на италианците и виното на французите. българите пристигнали последни, защото имали много работа за вършене. Бог ги приел, усмихнал се и казал: Няма да позволя да си отидете с празни ръце, затова ще ви дам по-малко от всичко, което вече дадох на другите народи.

така завършва легендата. и така започва клипа за България и нейните чудеса, предназначен за чуждата публика. който си заслужава да се види и да се препрати.

<Красивата България>

Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар