Познаваш ли Щастието?

Все по-често този въпрос занимава съзнанието ми.
Все по-често срещам Теб, които твърдо заявяваш..
Не съм Щастлив!
Не съм Щастлива!
Мисля си аз...
А ТИ знаеш ли какво е да си Щастлив?
Изнамерих това тестче, дано да Ти помогне..
Защото много вероятно е да си Щастлив.
И да не го Знаеш.
Насочил поглед напред в Бъдещето..
Чакащ Просветление.


1.
В главата Ти се ражда проект.
Първото нещо, което си помисляш, е..
а) ще се провали.
б) ще стане.

2.
Когато се събуждаш сутрин..
а) оставаш още малко в леглото.
б) веднага скачаш.

3.
Според теб подредените и точните хора..
а) превъзхождат останалите
б) не се различават от другите.

4.
Съдбата Ти зависи..
а) от външни фактори.
б) от моите действия.

5.
Да вярваш на другите е..
а) глупаво и опасно.
б) просто и естествено.

6.

Случва ли Ти се да се виждаш като герой в някаква история?
а) често.
б) почти никога.

7.
За Теб Парите..
а) правят щастието.
б) не са необходими, за да се постигне щастие.

8.
За Теб Жената..
а) превъзхожда чувствително мъжа.
б) равна на мъжа.

9.

Да действаш, след като внимателно си преценил плюсовете и минусите в една ситуация, според Теб е..
а) безспорно правилното.
б) прекалено.

10.
Хобито, колкото и да е интересно, не трябва да пречи на работата..
а) съгласен съм.
б) прекалено строго изискване.

Всеки отговор a носи 0 точки, а всеки отговор б - 2 точки.

ОТ 0 ДО 8 ТОЧКИ
Ти спадаш към категорията на вечно неудовлетворените.
Имаш малко схематично виждане за действителността.
Това поражда у Теб недоверие и песимизъм.
Това Ти пречи в търсенето на Щастието.
Ти не сте жетва на съдбата и Твоята участ е в Твои ръце.
Цени се повече и престани да се измъчваш.

ОТ 10 ДО 14 ТОЧКИ
Моментите на щастие при Теб се редуват с моменти на униние.
Но все пак са по-чести.
Поведението Ти издава надежда и доверие.
Но понякога срамежливостта Ти поставя спирачки.
Не си чертай неосъществими планове.
Разочарованието Ти идва от неспособността да мечтаеш Разумно.

ПОВЕЧЕ ОТ 14 ТОЧКИ
Ти си открил сам Тайната на Щастието.
Всичко се дължи на Теб.
На забележителния Ти ентусиазъм, които определя действията ти.
На умението да приспособиш изискванията си към действителността.
На вярата в собствените Ти възможности.
Ти се Щастлив, Защото не искаш да сваляш звезди и никога не губиш кураж.

Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар