Знаещият

Живее, като действа.
Не като мисли да действа или като мисли за какво ще мисли, когато престане да действа.
Той знае, че животът му така или иначе много скоро ще свърши.
Той знае, защото вижда, че няма нищо, което да е по-важно от друго нещо.
И така знаещият се поти и пуфри и ако го погледнете отстрани, ще видите, че е акто всеки друг човек с тази разлика, че има власт над безумието на живота си.
Тъй като няма нещо, което да е по-важно от друго нещо.
Знаещият избира да върши каквото и да е и го върши така, сякаш за него то е от значение.
Властта, която има над безумието го кара да твърди, че това, което прави, е от значение.
Като все пак знае,че не е.
Така че, когато изпълни задачите си, той се отегляв мир и не се тревожи дали действията му са били добри или лоши, ефикасни или неефикасни.

Castaneda
A separate Reality.
Further Conversation with Don Juan.

Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар