Защо Децата пишат писмо до Бог?

откъси от книгата на М. Димов

Писателят от Рига - Михаил Димов е направил уникално изследване.
Неговата книга - Децата пишат писма до Бог - не задължава и не призовава...
Просто авторът е намерил най-добрия начин да види света през очите на децата.
Това са и техните страхове, и радости, болки и обиди...
Едва ли би могло да се зададе друг подобен въпрос, на който да се получи абсолютно честен отговор...

Повод да напише тази книга станала една командировка в чужбина, когато авторът обърнал внимание на публикуваните в един вестник писма на американски деца откъси от книгата - Децата се усмихват на Бога.
В тях децата сякаш разговаряли с Бог и тогава му идва мисълта - А какво биха казали нашите деца на Бог?
И авторът измислил три въпроса...
1. За какво би искал да попиташ Бог?
2. Какво би искал да разкажеш на Бог?
3. И за какво би искал да помолиш Бог?

С тези въпроси той тръгнал по училищата.
Аз се обърнах точно към любимите учители на децата - разказва авторът.
И ги помолих колкото могат по-внимателно, грижливо, ненатрапчиво да зададат въпросите.
Ако го бях направил аз сам, разбира се децата биха го възприели по друг начин.
Ето, дойде чичко писател и трябва да се отговаряха с някакви стандартни фрази.
Реших да задам своите въпроси на деца от 7 до 12 години, защото по-големите са вече по-меркантилни, а по-малките не разбират още такива въпроси.
Разбира се, не всички директори на училища ме пускаха да вляза.
Защо трябва да бъркате в душата на децата.
Но децата се оказаха по-талантливи от възрастните.
Те отговаряха искрено, философски, дори с хумор.
Мнозина може би не знаеха нищо за Бог, но интуитивно чувстваха, че това е нещо по-високо от родителите, по-високо от учителите.
Учителите бяха във възторг от получените отговори, четяха ги в учителските стаи пред колегите си и ахкаха.
Ето по този начин аз получих повече от 3500 писма.
От тях аз подбрах най-интересните и ги включих в своята книга - Децата пишат писмо до Бог.

Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар