как да победиш себе си?

Интересни мисли от книгата на Лууле Виилма,
Как да победиш себе си и да станеш здрав.
Човекът
..................................
Няма само лош или само добър човек. Има просто Човек. И всеки има възможност да стане Човек. Възможността за това дава знанието. Знанието се получава от учението. Учение, което е предизвикало като отговор трепет, носи мъдрост. Но зазубрената мъдрост е показател единствено за наличието на разум. Истинската мъдрост дава възможност на човечеството да оцелее. Човекът, който не вярва, е човек без бъдеще. Бъдеще има свободният човек. Човекът преди всичко е пленник на собствените си стресове.


Добро и Лошо
..................................
Не съществува добро, не съществува зло. Всичко просто съществува в своята проява на добро и лошо. Доброто е лошото, усвоено в предишните прераждания. Всичко, което в настоящия живот ни се струва лошо. Но след известно време става разбираемо за нас, е наученият в този живот урок. Всичко, което не искаме по никакъв начин да разберем. Т.е. продължаваме да смятаме за лошо, ще трябва да го учим и в следващите си прераждания.

Този, който умее да се радва на трудностите, които среща по пътя си, е достоен да бъде човек. Който се оплаква от трудната си съдба, нека разбере, че това е изкупление на греховете от предишния му живот. Животът на човек е училище за придобиване на житейски опит, като човек се учи чрез страдания. Колкото повече човек търси в лошото добро, толкова по-бързо оздравява. Всичко, което се случва в този живот, е необходимо. Животът е борба, а борбата има положителни и отрицателни страни. Който се бори срещу злото със зло, той губи. Любовта дава силата и твърдостта в тази борба. Всеки опит е необходим, тъй като учи човека.

Който иска, му се дава. Който не дава, сам се лишава. Това, от което лишаваш другия, от същото се лишаваш и самият ти. А този, който умее да дава, получава двойно.

Любовта се привлича само от любов. Променете себе си, тогава ще се измени и отношението към вас.


Родители и Деца
..................................
Родителските черти на характера се предават и усилват у децата. Детето е образ на родителите в криво огледало. Детето е урок за родителите, родителите са урок за детето.


Дух, Душа и Тяло
..................................
Човекът е Дух, който владее своето Тяло чрез Душата си. Отпуснатото тяло = Посърнала душа = Лошо здраве. Духът, Душата и Тялото са неделими. Духът е творящата разумна движеща сила. Душата е познанието. Почвата, в която пораства растението. Духът и Душата са нивото на чувствата. Тялото е физическото ниво. Състоянието на човешкото тяло, на неговото здраве е огледално отражение на жизнените философия на човека.

Който общува на нивото на духа, трябва да се учи духовно. Който общува на нивото на разума, трябва да се учи с разум. Който общува на физическо ниво, агресивността му трябва да се усмирява физически.


Мисълта
..................................
Всичко започва с мисълта, не забравяйте! Всичко започва от нас самите. Ако ми е зле, значи аз сам съм го избрал за себе си. Следователно, ако човек е болен, той вече е събрал в себе си лошото. И по този начин сам е причинил зло на своето тяло. Лошата мисъл, спотаена в мен, винаги причинява зло. А на моето тяло не му трябват оправдания. Първична е мисълта, а словото я подкрепя. Мисълта е действие.

Чрез прошката аз отварям себе си за доброто, за вярата в съществуването на доброто и давам възможност на своите духове-защитници да ми помогнат. Прошката е висшата освобождаваща сила.

Който отстранява още в зародиш лошото, той се спасява от него. Който продължава да ненавижда лошото и не приема прошката, той страда от него.

Правилното мислене.
Правилното дишане.
Правилното хранене.
Правилното движение.

Човекът, който мисли правилно, прави добре и всичко останало. Посветете времето, което губите напразо за ненужни неща и дейности, за да сложите в ред вашите мисли. Повторението е развиване на мисловните способности.


Вината
..................................
В природата няма вина, има грешки. Грешката е нещо добро, защото от нея се учат. Грешката трябва да се поправи, за да се докаже на тялото, че го обичат и че човекът е поумнял. Чувството за вина е измислица на човека, но и то чака освобождаването си. Вина няма, има първопричина, предизвикана от неразбиране.


Стресът
..................................
Стресът представлява напрегнато състояние на организма. То възниква като защитна реакция на негативните или лошите дразнители. Стресът е невидима за очите енергийна връзка с лошото. Всичко, което за дадения човек е лошо, представлява стрес. Едва когато започне да освобождава стресовете си. Чак тогава човек започва да разбира до каква степен сам е затруднявал живота си. Всяка отрицателна мисъл, спомени или страх пред бъдещето трябва да се освободят. Те са ви посетили не напразно.


Страхът
..................................
Седнете и си представете една черна точка. Това е вашият страх. Страхът е енергия. Тази енергия има съзнание, а това означава, че вашият страх ви чува. Той не е зловреден и не се е явил, за да ви измъчва. Той е дошъл, за да ви учи. Вашето тяло страда, но не може да се освободи от страха. Само вие сте в състояние да направите това. Докато се страхувате, вашето тяло зане, че имате нужда от сплашване. И вие ще се сблъсквате с хора и ситуации, които ще предизвиквате у вас страх.

Страхът (Не ме обичат) е най-големият страх, защото без любов няма живот и за духа. Смъртта на физическото тяло е естествена. Духът продължава и се реинкарнира отново. Смъртта на любовта е смърт на духа.

Когато нямам страх, че не ме обичат, тогава давам най-ценните неща, а не дреболии. Не чакам благодарност, мен и така ме обичат. Получателят е благодарен и не дребното нещо, защото в него се съдържа моята любов.

Побеждава този, който се бори за доброто, а не срещу злото. Животът е справедлив, само че ние трябва да разберем правилата му.


Законите
..................................

Законът на Обучението.
Ние влизаме във физическия свят, за да се учим.

Законът на Полярността.
Всяко нещо се състои от положително и отрицателно. От добро и лошо. От топло и студено.

Законът за Притеглянето.
Подобното привлича подобното. Доброто-добро. Злото - зло.

Законът за Прошката.
Всичко, което съм правил в миналото, влияе на сегашното и утрешното. Следователно нищо не изчезва, ако аз не искам да поправя грешките си. Прошката не означава, че вие оправдавате миналото. Тя означава освобождаване. Освобождава се онзи, който разбира, че е направил грешка. Чрез разбирането си става по-умен.

Законът за Прераждането.
Духът, истинската същност на човек, е вечен. Смъртта е регистриране на изминал етап.

Духовни закони.
Вяра, отваря вратата на изхода. Воля, дава сила и желание да се върви. Надежда, дава крила. Прошка, дава свобода. Любов, дава любов.


Мъжът и Жената
..................................
Бог е определил мъжа да бъде главата, а жената шията.

Мъжът създава формата, жената съдържанието.
Мъжът ражда идеи, жената деца.
Мъжът строи къщата, жената украсява домашното огнище.
Мъжът е силата, жената душевната топлота.
Мъжът е умът, жената чувството.

При жените преобладават чувствата, а при мъжа силата.
В жената има скрита сила, в мъжа скрити чувства.
Така и трябва да бъде.


Човешкото тяло
..................................
Скелетът характеризира бащата. Слаб скелет - слаб баща. Гръбнакът означава принципи.
Изкривеният гръбнак означава баща с изкривени принципи. Тазът означава къщата, в която човек намира поддръжка. В семействата със силен дух израства човек със здрав таз. Гръбнакът съединява енергийно нашето минало, настояще и бъдеще.

При мъжете чакрите се движат от ляво към дясно.
При жените чакрите се движат от дясно към ляво.

Отпред са чакрите на енергията на чувствата.
Отзад са чакрите на енергията на волята.

Дясната страна е носител на женската енергия.
Лявата страна е носител на мъжката енергия.

Предната част на тялото е изразител на енергията на чувствата.
Задната част на тялото е свързана с енергията на волята.

Горната част на тялото означава енергията, насочена към бъдещето.
Долната част на тялото определя енергията, насочена към миналото.

7 чакра - вяра
6 чакра - надежда
5 чакра - общуване
4 чакра - любов
3 чакра - власт
2 чакра - сексуалност
1 чакра - жизнена сила

Facebook Comments

2 коментарa :

Анонимен каза...

Все по-интересно става при вас!

Анонимен каза...

obogatih te me sas znanee.A to e duhovnost...

Публикуване на коментар