<Свободата да бъдеш>


нашата свобода
свършва
там,
където
си
поставим
границите.
нашите мечти,
те са ключът,
който руши границите.
те са пътят към свободата.
те ни водят, окрилят и ни спасяват.

и всичко започна с една мечта. двама приятели. годината беше 2010. помня енергията, въплътена в идеята. помня усилието. помня удовлетворенито. да видиш идеята в действие. да усетиш потокът лица извървели се през годините. 1.2.3. сега е ред на 4. отново най-доброто. най-новото и най-полезното под един покрив. събрано. показано и изиграно. вълнението в тези, които ще излязат на сцената. вълнението на тези, зад кулисите. и вълнението на нас, които ще заемем мястото си в залата. началото е на 16 ноември (2013). продължението, на 17 ноември. мястото, Модерен теaтър. а името е ново и казва всичко. <Свободата да бъдеш>, достойното продължение на Открий себе си, фестивалът=синоним на личностно израстване, здраве и знание.


2 дни. 14 лекции. 14 семинара в действие. барабанен ритъм. танцова медитация. обединителна спирка за посветените в науката, в модерните и древните учения, и потока, жадуващ за тяхното знание и умение. възможност за всички нас, които търсим пътя към щастливото ежедневие, да направим крачка в посока на избора 'да бъдем' свободни. да открием пречките пред свободата си. да изберем мъдро битките си. да намерим смелост да бъдем искрени със себе си.

аз съм достоен. достоен съм за всички блага. не за нещо, не едва-едва, а за всички блага. сега аз оставям в миналото всичко негативно. аз съм свободен от ограничения. сега аз прониквам в ново пространство на моя ум, където искам да се видя по нов начин. аз искам да създам нови мисли за себе си и своя живот. моето ново мислене се превръща в ново съществуване. аз вярвам, че свободата ми е безпределна. Луиз Хей

Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар