има три типа хора. казва Буда.


Има три типа хора. Първият включва онези, които приличат на букви, издълбани в скалата. Те лесно се гневят и задържат в себе си гневните мисли за дълго време. Вторият тип включва онези, които приличат на букви, написани върху пясъка. Те също се разгневяват, но гневните им мисли бързо се разсейват и преминават. Третият тип са онези, които са като букви, написани върху течаща вода. Те не задържат мисли в главата си. Те оставят ругатните и неделикатните клюки да отминават незабелязано. Съзнанието им е чисто и необезпокоявано.

из Учението на Буда.

Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар