Китайски хороскоп 2008 - Януари


Правила за ползване на Китайския Хороскоп -->


01.Януари - метален плъх

Добър ден за нови начинания.

02.Януари - метален вол
Щастлив ден за всичко Добър ден за прочистване.

03.Януари - воден тигър

Добър ден за среща с приятели, пътувания, сватба.
Работа със земята, прочистване.
Лош ден за преместване.
Ден на благоприятната звезда ВЪН ЧАН.
Звезда на литературата и музиката.

04.Януари - воден заек

Лош ден за всичко.
Ден на благоприятната звезда ВЪН ЧАН на литературата и музиката.

05.Януари - дървен дракон
Добър ден за бизнес, пътуване, среща с приятели, сватба. Ден на решителност.
Лош ден за прочистване.

06.Януари - дървена змия
Начало на сезона МАЛЪК СТУД.
Ден на решителност.
Добър ден за ремонт, работа със земята, преместване, сватба.
Лош ден за пътуване.
Ден на благоприятната звезда ВЪН ЧАН на литературата и музиката

07.Януари - огнен кон
Добър ден за измиване, подстригване, операции.
Лош ден за сватба.
Ден на забавяне и отлагане на нещата.

08.Януари - огнена коза
Новолуние.
Лош ден за всичко.
Ден на разрушение.

09.Януари - земна маймуна
Добър ден за лечение, получаване на пари, бизнес.


10.Януари - земен петел

Добър ден за сватба, прочистване, ремонт, работа със земята, преместване.
Ден на успеха.
Лош ден за среща с приятели.

11.Януари - метално куче

Лош ден за лечение.

12.Януари - метално прасе

Добър ден за учение и влизане в училище, за измиване.
Лош ден за сватба.
Ден на отваряне.

13.Януари - воден плъх

Добър ден за измиване.
Лош ден за сватба.

14.Януари - воден вол

Добър ден за среща с приятели.
Лош ден за пътуване.
Ден на начало.

15.Януари - дървен тигър

Добър ден за измиване и прочистване.
Лош ден за ремонт и работа със земята.

16.Януари - дървен заек

Добър ден за пътуване, преместване, сватба, прочистване.

17.Януари - огнен дракон
Лош ден за всичко.

18.Януари - огнена змия
Лош ден за всичко.
Ден на решителност.

19.Януари - земен кон

Добър ден за измиване, подстригване, операции, разкрасяване.
Лош ден за пътуване и сватба.
Ден на забавяне, задържане и отлагане на нещата.

20.Януари - земна коза

Ден на разрушение. Лош ден за ремонт.

21.Януари - метална маймуна

Начало на сезона ГОЛЯМ СТУД.
Добър ден за преместване, пътуване, ремонт, работа със земята.

22.Януари - метален петел
Пълнолуние.
Щастлив ден за всичко.
Ден на успеха.

23.Януари - водно куче
Лош ден за пътуване и сватба.

24.Януари - водно прасе
Лош ден за всичко.

25.Януари - дървен плъх

Щастлив ден за всичко.

26.Януари - дървен вол
Добър ден за получаване на пари, среща с приятели и високопоставени личности, за прочистване. Лош ден за пътуване.
Ден на начало.

27.Януари - огнен тигър
Добър ден за измиване и прочистване.
Лош ден за пътуване.

28.Януари - огнен заек
Лош ден за пътуване и сватба.

29.Януари - земен дракон
Лош ден за всичко.

30.Януари - земна змия
Добър ден за среща с приятели, заемане на нова длъжност, промени, ремонт и работа със земята.
Лош ден за пътуване и сватба.
Ден на решителност.

31.Януари - метален кон
Добър ден за сватба, преместване, пътуване, прочистване.
Лош ден за акупунктура и операция.
Ден на забавяне и отлагане на нещата.

Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар