Домовете в Астрологията

Кръгът, който Земята описва около Слънцето, е поделен на 12 части.
Това са Астрологичните Знаци.

Кръгът, който Земетя описва около оста си, е поделен също на 12 части.
И това са Домовете в Астрологията.

Домовете в Астрологията = всички аспекти от нашия Живот.

1ви Дом
Домът на Егото.
Показва външността и личните качества на човек.
Показва отношението на човек към себе си.
Показва реакцията на човек към обкръжаващия го свят.
Предупределя поведението с непознати хора.
И съдбата до седемгодишна възраст.

2ри Дом
Домът на финансите.
Определя отношението към парите.
Показва ценностната система.
Показва областите, в финансовите дела ще са най-успешни.
Показва начините за подобряване на финансовото състояние.
Показва още ощетяването или печалбите от собствените деца.
Показва и начините за губене на пари.
Дава информация за наследствеността.

3ри Дом
Домът на общуването.
Кратките пътувания, транспорта, кореспонденцията.
Средствата за предаване на информация, преподаване.
Показва интелектуалните способности, паметта.
Началното и средното образование.
В неговия обсег са братя, сестри, братовчеди, съседи, близко обкръжение.

4ти Дом
Домът на семейството.
Символизира нуждата от личен живот.
Показва старостта.
Отношението към Родината.
Показва способностите ни да променяма условията си на живот.
Дава представа за мястото, в което натрупваме вещи.
Домът на отношението ни към земята и земеделието.

5ти Дом
Домът на любовта, децата, талантите.
Отразява способността за наслаждаване на любовта.
Показва имотите на бащата.
Дава представа за отношението към децата.
Показва отношението към загубите в живота.
Отношението към риска, към хазарта.

6ти Дом
Домът на ежедневието.
Домът на здравето.
Показва слабите места във физическото състояние.
Показва препоръчителната професия.
Показва подходящия режим за хранене, както и за обличане.
Домът на армията, флота, полицията, служителите и подчинените.
Сигнификатор на лели и чичовци, както и на домашните любимци.

7ми Дом
Домът на брака и съюзите.
Описва това, което се търси у другите.
Определя вярата в собствените сили.
Откритите сблъсъци с обществото, откритите врагове.
Показва реакцията и отношението на другите към личността.

8ми Дом
Домът на смъртта.
Домът на данъците.
Домът на секса.
Това е домът на освобождаване от напрежението.
Както и осъществяването на творчески процеси.
Символизира вътрешните промени.
Дава информация за поведението в критични ситуации.

9ти Дом
Домът на морала, религията.
Домът на далечните пътешествия.
Определя способността за себепознание.

10ти Дом
Домът на кариерата.
Сочи най-високата точка, до която може да достигне човек в тоя живот.
Показва целите, стремежите и способностите.
Описва родители и работодатели.
Отношение към властимеющите.
Определя професионални насоки и перспективи.
Определя положението в обществото.

11ти Дом
Домът на приятелствата.
Домът на желанията.
Показва какво се търси у приятелите и от обществото.
Символизира порива за свобода.
Определя обществените стремежи на индивида.

12ти Дом
Домът на кармата и на мъдростта.
Дом на тайните врагове.
Борба срещу Егото.
С цел да се постигнат по-възвишени цели.
Властва над затвори, болници.

Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар