ориенталски Танц през Март

Едно танцуващо тяло, толкова красиво и съвършено. Една танцуваща душа, толкова богата и пълна. Едно танцуващо сърце, толкова даващо и изпълнено с любов.

Този източен танц, така женствен и красив. Така нежен и изпълнен с грация. Този танц, който олицетворява цял един свят- света на жената. Толкова съкровен и интимен. Танц, за който няма значение дали си слаб или дебел, дали си красив или не дотам красив, коя религия изповядваш и коя е родината ти.

Танц, създаден от Жената, олицетворяващ нейните радости и мъки, нейната съдба. Танц създаден за Жената, за да се докосне до най- далечните кътчета на нейната богата и неповторима душа, за да открие наподозирани извивки на нейното съвършено тяло, за да успокои винаги тревожното й сърце ...

ориенталски танц спектакъл ВЪЛШЕБНАТА ЛАМПА на 5 и 6 март.
място читалището на Славянска беседа. час 19:30.

всичко друго търси на orientaldances.netFacebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар