Fear

Fear is an emotional response to threats and danger...
This is how wikipedia defines this word.

A very powerful word, not because its meaning, but because fear rules the world.
From vevy early age we are threating by our parents, they use the menace to teach us. Then at school and then governments...

We live in a society scared of all.

If you translate this to our private life, what do we see?...

Fear of the unknown, fear of failure, fear of not reaching the goal, fear of falling, fear of the new things, fear of changes... have you ever thought how many things you decided not to do because of one of these kind of fears?.

Why is it so difficult to beat fear... ?

I’m sick of fear!
Does anybody know the recipe to forget about it?
Life is too short and I don’t want to see it passed me by.

To start, I don’t want to hear anybody to say me how difficult is to do this or that, I will get blocked my ears, close my eyes and decide by myself what to do, what is better for me, trying to avoid to have any kind of panic when I choose the way to follow up.

There must have been lot of chances in life, why can we try all of them? If not all, at least the most... “ocean is deeper than it seems”... how you conceive this phrase... positive or negative??... I think it will depend on level of fear you have.

..........................................................................................................................................
СТРАХЪТ

Страхът е емоционална реакция при заплаха или опасност ...
Това е дефиницията на тази дума според wikipedia.

Много силна дума, и не заради значението й, а поради факта, че страха управлява света.

От много ранна възраст сме възпитавани от нашите родители чрез заплаха.
После в училище, а след това и правителствата ...

Живеем в общество страхуващо се от всичко.

Ако преведем казаното в нашия личен живот, то, какво ще видим? ...

Страх от неизвестното, страх от провал, страх, че няма да достигнем целта, страх от падане, страх от новите неща, страх от промените ... замисляли ли сме се някога колко неща не сме направили, поради тези наши страхове?.

Защо е толкова трудно да победим страха ... ?

До гуша ми дойде от Страх!
Дали някой знае рецепта как да се излекувам от страха?
Животът е твърде кратък, за да го оставя да отмине ей тъй.

И като начало, не искам да чувам някой да ми казва, колко трудно е да направиш това или онова, ще запуша ушите си, ще затворя очите си и сам ще реша какво да правя, това, което е по-добро за мен, опитвайки се да избегна всякаква паника, избирайки пътя, който ще следвам.

Трябва да са много шансовете в живота ни, защо да не ги използваме всичките?
Ако не всички, поне повечето ...

"Океанът е по-дълбок, отколкото изглежда" ...
Как ще формулираш тази фраза ... положителна или отрицателна ??...
Мисля си, че това ще зависи от нивото на страха ти.
Facebook Comments

1 коментарa :

Анонимен каза...

Страхът е незнание.

Когато имаш представа какво те очаква зад ъгъла, колкото и безизходно да е то, ти не се страхуваш. Може да се озлобиш, отчаеш, примириш - но това не е страх.

И обратно - когато нямаш никаква представа кое причинява едно безобидно проскърцване на врата, размерът на страха ти зависи най-вече от силата на въображението ти. А пораждането на страха - от куп съвсем странични неща, които нямат нищо общо с вратата и нейните звуци.

Човек се страхува, когато не знае.

Когато няма опорна точка да прогнозира какво ще се случи.

Тогава се чувства зависим, безпомощен и уязвим. Това са усещанията, от които е изтъкан страхът.

* * *

Има два вида страх: опасенията и ужасът. (И цялата гама in between, разбира се.)

Първият е полезен. Защото те предпазва от самонадеяни стъпки.

Вторият е вреден. Защото те парализира.

* * *

I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.

Bene Gesserit, Litany Against Fear (Dune)

* * *

А за океана - според мен това е обещание.

Още по-точно казано - начин за прелъстяване.

Кой ще се хване - зависи от човека.

Дали е положително или отрицателно, не знам. Океанско е...

Макар че и хора го използват ;)

Публикуване на коментар