Първото стъпало

Един човек отишъл при свещения Рамануджа и казал:
― Искам да намеря пътя към Бога. Помогни ми!


Рамануджа внимателно го погледнал и попитал:
― Кажи ми най-напред, ти обичал ли си някого?

Мъжът му отвърнал:
― Аз не се интересувам от светски работи, любов и прочие. Аз искам да стигна до Бога!

― Моля те, помисли още веднъж. В своя живот обичал ли си жена, дете или който и да е друг?

― Аз вече ти казах, че не съм обикновен мирянин. Аз съм човек, който иска да познае Бога. Всичко останало не ме интересува. Не съм обичал никого.

Очите на Рамануджа се изпълнили с дълбока тъга и той отговорил:
― Тогава това е невъзможно. Отначало ти трябва да научиш какво е това да обичаш някого истински.Това ще бъде първото стъпало към Бога. Питаш ме за последното стъпало, а ти самият още не си стъпил на първото. Иди и обикни някого.

индийска притча


Пожелавам ти,
да вървиш напред в живота си,
без да прескачаш стъпала,
особено първото!

Facebook Comments

1 коментарa :

Анонимен каза...

Това е вярно:Бог е любов.Обичайте,защото вас има кой да ви обича...

Публикуване на коментар