Китайски хороскоп 2008 - Март

Правила за ползване на Китайския Хороскоп -->

01.Март - метален плъх
Добър ден за измиване и учение, влизане в училище.
Лош ден за ремонт и работа със земята

02.Март - метален вол
Ден на затваряне и завършване на нещата

03.Март - воден тигър
Добър ден за почване на нови неща, бизнес, получаване на пари, прочистване и среща с
приятели.
Лош ден за сватба.
Ден на благоприятната звезда ВЪН ЧАН на литературата и музиката.

04.Март - воден заек
Щастлив ден за всичко.
Ден на благоприятната звезда ВЪН ЧАН на литературата и музиката.

05.Март - дървен дракон
Начало на сезона СЪБУЖДАНЕ НА НАСЕКОМИТЕ.
Добър ден за сватба, преместване, получаване на пари, прочистване.

06.Март - дървена змия
Добър ден за почване на нови начинания, бизнес, за лечение, среща с приятели.
Лош ден за сватба.
Ден на благоприятната звезда ВЪН ЧАН на литературата и музиката

07.Март - огнен кон

Добър ден за лечение и ремонт.
Лош ден за сватба.

08.Март - огнена коза
Новолуние.
Добър ден за лечение, ремот, работа със земята.
Лош ден за прочистване и сватба.
Ден на решителност.

09.Март - земна маймуна
Добър ден за измиване и прочистване.
Лош ден за сватба.
Ден на забавяне и отлагане на нещата.

10.Март - земен петел

Лош ден за всичко.
Ден на благоприятната звезда ВЪН ЧАН на литературата и музиката

11.Март - метално куче

Ден на опасност.

12.Март - метално прасе
Добър ден за почване на нов бизнес, за лечение, ремонт и работа със земята.
Лош ден за сватба.
Ден на успеха.

13.Март - воден плъх
Лош ден за всичко.

14.Март - воден вол

Добър ден за пътуване, учение и влизане в училище, среща с приятели.
Лош ден за сватба.

15.Март - дървен тигър

Добър ден за започване на на нови начинания, за бизнес и лечение.

16.Март - дървен заек
Добър ден за пътуване, започване на нов бизнес и нови начинания, заемане на нова длъжност, среща с висшестоящи, среща с приятели.
Лош ден за ремонт и работа със земята.
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраен ефект)

17.Март - огнен дракон

Щастлив ден за всичко.

18.Март - огнена змия
Добър ден за получаване на пари и среща с приятели.
Лош ден за сватба.

19.Март - земен кон
Добър ден за лечение и ремонт.
лош ден за сватба.

20.Март - земна коза
Начало на сезона ПРОЛЕТНО РАВНОДЕНСТВИЕ
Силно енергиен ден.
Ден на решителност.
Добър ден за започване на нови начинания, ремонт и работа със земята.
Лош ден за получаване на пари.

21.Март - метална маймуна
Добър ден за измиване.
Ден на задържане, забавяне и отлагане на нещата.

22.Март - метален петел
Пълнолуние.
Лош ден за всичко.

23.Март - водно куче
Лош ден за пътуване.

24.Март - водно прасе
Добър ден за измиване.
Лош ден за сватба.
Ден на успеха.

25.Март - дървен плъх
Добър ден за измиване.
Лош ден за сватба.

26.Март - дървен вол
Щастлив ден за всичко.

27.Март - огнен тигър
Добър ден за лечение, получаване на пари.

28.Март - огнен заек

Добър ден за пътуване, преместване и прочистване.
Лош ден за ремонт и работа със земята.

29.Март - земен дракон

Добър ден за пътуване, преместване, среща с висшестоящи и заемане на нова длъжност.

30.Март - земна змия
Добър ден за среща с приятели и получаване на пари.
Лош ден за сватба.

31.Март - метален кон
Добър ден за лечение и ремонт.

Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар