молитва за свобода


Създателю на Вселената,

Днес те молим да дойдеш и да споделиш с нас силния съюз на любовта. Знаем, че истинското ти име е любов, че за да общуваме с теб означава да споделим твоите вибрации, твоята често­та, защото ти си единственото, което съществува във вселената.

Помогни ни днес да бъдем като теб, да обичаме живо­та, да бъдем живот, да бъдем любов. Помогни ни да оби­чаме като теб, безусловно, без очаквания, без задължения, без да съдим. Помогни ни да обичаме и да приемаме себе си, без да се съдим, защото когато се съдим, ние се нами­раме за виновни и изпитваме нужда да бъдем наказани.

Помогни ни да обичаме безусловно всяко твое тво­рение, особено другите хора, особено близките си, всичките си роднини и хората, които така се стараем да обичаме. Защото когато ги отхвърляме, ние отхвър­ляме себе си, а когато отхвърляме себе си, ние отхвър­ляме теб.

Помогни ни да обичаме другите такива, каквито са, безусловно. Помогни ни да ги приемаме такива, каквито са, без да ги съдим, защото когато ги съдим, ние ги на­мираме за виновни, обвиняваме ги и изпитваме необхо­димост да ги накажем.

Днес изчисти сърцата ни от цялата емоционална отрова, освободи умовете ни от критичността, за да живеем в пълен покой и в съвършена любов.

Днес е специален ден. Днес ние отново отваряме сър­цата си за любовта, за да можем да си кажем един на друг 'обичам те', без никакъв страх и от сърце. Днес ние ти се принасяме в дар. Ела при нас, използвай гласовете ни, използвай очите ни, използвай ръцете ни и сърцата ни, за да осъществим съюз на любовта с всеки.

Създателю, помогни ни днес да бъдем като теб. Благо­дарим ти за всичко, което получаваме днес, особено за свободата да бъдем самите себе си.

Амин.

Дон Мигел Руис, Четирите споразуменияFacebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар