вратата към мъдростта.


веднъж един гръцки философ поръчал на свой ученик три години да раздава пари на всеки, който го обиди. когато този изпитателен период минал, учителят казал на ученика: Сега можеш да отидеш в Атина и да изучаваш Мъдрост. когато ученикът влязъл в Атина, срещнал един известен мъдрец, който седля до портата и обиждал всеки, който влизал или излизал от града. обидил и ученика, но той избухнал в смях: Защо се смееш, когато те обиждам?, попитал мъдрецът. Защото, отвърнал ученикът, в продължение на три години плащах за такива неща, а сега ти ме обиждаш безплатно. Влизай в града, рекъл мъдрецът, Той целият е твой ..

група екцентрични характери, оттеглили се в пустините край Скит за живот в молитва и саможертва, разказват тази история, за да илюстрират стойността на страданието и трудностите. но не само трудността била тази, която отворила града на мъдростта за ученика. основният фактор, позволил му така добре да се справи с нестaндартната ситуация, била способността му да сменя перспективата, да вижда ситуацията от различна гледна точка.

способността да се измества гледната точка е едно от най-мощните и резултатни оръжия, с чиято помощ можем да се справим с всекидневните житейски проблеми.

Изкуството на щастливия живот:
Практическо ръководство
Далай Лама

Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар