страната на дългите лъжици.

пре-разказана притча из Нека ти разкаже на Хорхе Букай.

имало едно време един човек, който пътувал много. стотици знайни и незнайни страни бил обиколил, но за една страна разказвал със захлас. страната на дългите лъжици. озовал се той там случайно. едно лъкатушещо се шосе го отвело пред един огромен замък, на чиято порта бил закачен надпис:

В нашата малка страна има само 2 стаи, бяла и черна. Ако ти, пътнико, искаш да посетиш бялата стая, тръгни по коридора и като стигнеш до там, където той се разклонява, завий на наляво. Ако искаш да посетиш черната стая, завий надясно.

човекът тръгнал по коридора и завил първо на дясно, и така се озовал пред огромната врата на черната стая, от където се чували стонове и вопли. малко се поколебал, но все пак влязъл. пред него се открила интересна гледка. огромна маса отрупана с гозби и стотици хора около нея, умиращи от глад. по простата причината, че за китките им били вързани лъжици два пъти по-дълги от ръцете им. те можели да си взимат от храната, но нямало как да я поднесат към себе си и да се нахранят. виковете им били отчайващи, човекът едва издържал и минутка в черната стая, и избягал.

върнал се по коридора и завил вляво, и така се озовал пред вратата на бялата стая. направило му впечатление, че вопли не чува. не се колебал хич и влязъл. и тук същото, огромна маса отрупана с храна и стотици хора около масата. и пак същите лъжици вързани за китките им и два пъти по-дълги от ръцете им. ала всички били сити и щастливи. а тайната била проста, един друг се хранели с лъжиците.

човекът се захилил и си излязъл. и щом чул как вратата се хлопнала зад него, се озовал на същия онзи път, по който бил тръгнал, преди да се отбие към страната на дългите лъжици.

Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар