МЪДРОСТ ЗА ВСЕКИ ДЕН (ДЕН 8)


от д-р Уейн Дайър

81.
Първата стъпка към освобождаването от нагласата за оскъдица е да благодариш за всичко, което си и което имаш.

82.
За да превъзмогнеш съмненията в себе си и да влезеш в твоето царство на истинската магия, трябва да се държиш така, сякаш вече си станал онова, което искаш, и да знаеш, че можеш да го постигнеш. За да опознаеш чудесата, трябва да носиш в себе си щастие и хармония.

83.
Мислено си представи онова, което би нарекъл чудо. Задръж видението. Отхвърли неверието и скептицизма. Позволи си да предприемеш пътешествието към истинската магия.

84.
Проучи внимателно онова, което смяташ за невъзможно, а после промени възгледите си.

85.
Говорим с Бога насаме и наричаме този разговор молитва. Тогава защо обратната връзка ни се струва толкова неестествена - особено след като вярваме, че Вселенският разум, към когото се обръщаме, съществува?

86.
Просветлението се състои в спокойното приемане на това, което съществува.

87.
Зачитай физическото си същество като приют на душата. Щом откриеш вътрешния път, външният сам ще се появи.

88.
Получаваме само онова, което желаем да приемем.

89.
Създай си вътрешна хармония - така любящата ти душа ще насочва физическото ти поведение, вместо душата ти винаги да бъде на второ място.

90.
Истинската същност на живота се разкрива пред нас в мълчание.

абонирай се за бюлетина

Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар