180 мъдрости

180.
Истинското приятелство идва, когато мълчанието между двама души е приятно.
Дейв Тайсън Джентри

179.
Когато има толкова случайности, търси закономерност.

178.
Когато всички мислят еднакво, никой не мисли достатъчно.
Уолтър Липман

177.
Колкото повече ни заплашват, толкова по-малко обичаме. Интересно, излиза, че да обичаш някого без условия, означава, че не те интересува кой е той и какво прави! Излиза, че безусловната любов е същото като безразличие!
Ричард Бах "Едно"

176.
Има три неща, които възрастните могат да научат от децата:
да бъдат радостни без повод
винаги да са заети с нещо
да се стремят с всички сили към това, което желаят.
Паулу Коелю "Петата планина"

175.
Глупаво е да правиш планове за цял живот, когато не си господар дори на утрешния ден. Сенека

174.
Внимавай какво си пожелаваш, защото може и да го получиш.

173.
Никога не спорете с глупака.
Хората може да не разберат разликата.

172.
Преди да поискаш, помисли какво си дал.

171.
Ако съдиш хората, няма да ти остане време да ги обичаш.
Майка Тереза

170.
Ако прекалено натегнеш струната, тя ще се скъса.
Ако я оставиш прекалено хлабава, тя няма да свири.
Сидхарта

169.
Само слабите се стремят към порядък.
Силните владеят хаоса.

168.
Има две житейски правила.
Правило 1 - Не се тревожи за дреболии.
Правило 2 - Всички неща са дреболии.
Фридрих Ницше

167.
Ако обичаш някого, пусни го на свобода.
Ако той се върне, е завинаги твой.
Ако не се върне, значи никога не е бил.

166.
Мъдрост - това е способността да вършиш добре претеглени глупости.

165.
Проблемът на света е, че глупавите са самоуверени, а умните винаги се колебаят. Бъртранд Ръсел

164.
Единственото сигурно нещо е, че нищо не е сигурно.
Секст Емпирик

163.
Когато Бог отнеме нещо от твоята хватка, той не те наказва, а просто изпразва ръката ти, за да получиш нещо по-добро.

162.
Основните елементи на щастието са...
нещо да правиш
нещо да обичаш
нещо, за което да се надяваш.
Алън Чалмърс

161.
Работи, сякаш не ти трябват пари!
Танцувай, сякаш никой не те гледа!
Обичай, сякаш никога не си бил нараняван.

160.
Да имаш кураж не значи да не се страхуваш - това значи да те е страх и въпреки това да имаш воля да продължиш.

159.
Ако искаш да се почувстваш богат, просто преброй всичките свои неща, които не си купил с пари.

158.
Човек трябва да бъде достатъчно голям, за да признае грешките си, достатъчно умен, за да спечели от тях, и достатъчно силен, за да ги поправи.
Джон Максуел

157.
Най-добрите и красиви неща на света не могат да бъдат видяни, нито докоснати...
Те се усещат в сърцето.
Хелън Келър

156.
Понякога дори да живееш се изисква кураж.
Сенека

155.
Това, което откриваш сам, е винаги по-вълнуващо от това, което някой друг ти показва - това е като разликата между истинската любов и нагласената сватба.
Терънс Рафърт

154.
Не върви пред мен, може да не те последвам.
Не върви зад мен, може да не те водя.
Върви до мен и ми бъди приятел.
Албер Камю

153.
Човек е истински мъдър тогава, когато знае, че не знае нищо.
Сократ

151.
Най-голямото щастие е да бъдеш обичан заради самия тебе или по-точно, да си обичан въпреки тебе.
Виктор Юго

150.
Никога не обяснявай.
Пред приятели не се налага, а враговете няма да повярват.
Виктор Грейсън

149.
Най-същественото е невидимо за очите.

148.
Трябва да има нещо повече в живота, от това да имаш всичко.
Маурис Сендак

147.
Във Вселената има само един закон, който никога не се променя, а именно, че всичко се променя и че всички неща са преходни.

146.
Пътуването от хиляда мили започва с една стъпка.
Лао Дзъ

145.
Има два начина да изживееш живота си.
Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса.
Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо.
Алберт Айнщайн

144.
Ключът на съвършенството може да бъде намерен в забравянето на себе си.
Хазрат Инайят Хан

143.
Мъдреците казват, че три източника имат влеченията на човека: душата, разума и тялото. Влечението на душата поражда приятелството. Влечението на ума поражда уважението. Влечението на тялото поражда желанието. Съединяването на трите влечения ражда любовта.

142.
Случайността е скрита форма на необходимост.

141.
"Случайност" е псевдоним на Бога, когато той не иска да се подпише с името си!

140.
Изключителната любов се среща по-често от съвършеното приятелство.
Лабрюйер

139.
Една вечер сладки приказки с умен човек струват колкото десет години над книгите. Китайска поговорка

138.
Да отделиш цяла година, за да откриеш подходящия учител е по-важно и от цели три години учене.
Китайска поговорка

137.
Дадат ли ти залък, отплати се с цяла крина.
Китайска поговорка

136.
Недей да береш яд, само не забравяй.
Китайска поговорка

135.
Изкарал три дни на пост и вече си мисли, че е за рая.
Китайска поговорка

134.
Провалиш ли се сам, сам се изправяй.
Китайска поговорка

133.
Ако искаш да светиш на другите, трябва сам да гориш.

132.
Животът е необикновено хубав, ако човек не се страхува от него и го приеме с открита душа.
К. Паустовски

131.
Време.
Единствената жертва, която след гибелта си отмъщава на своя убиец.
А. Кулевич

130.
Не е добър този, който живее като по книга, а този, който като сгреши намери сили у себе си да преодолее грешката и да я изправи.
Д. Амиров

129.
По-добре е десет пъти да бъдеш излъган, отколкото един път да загубиш вярата си в хората.
Хайнрих Шоке

128.
Мъдростта на един ум не се измерва по струпаните от него знания, а по способността му да открива нови истини.
И. Иванов

127.
Човешкият поглед е прозорче, през което се виждат мислите, които се въртят в главата му.
Виктор Юго

126.
Горделивецът прилича на препариран орел, който никога не може да хвръкне.
П. Недев

125.
По-лесно е понякога да признаеш, че си виновен, отколкото да докажеш, че си прав.

124.
Чрез опита си, ние откриваме краткия път след дълги скитания.
Роджър Етъм

123.
Умът е градина, в която волята е господар.
Декарт

122.
Човек живее 75% със своята фантазия и само 25% с фактите - в това е неговата сила и неговата слабост.
Ремарк

121.
Нищо не е толкова поучително, колкото летописът на нашите заблуждения.
Питагор

120.
Най-великата доблест не е в това никога да не паднеш, а да се изправиш всеки път, когато паднеш.
Конфуций

119.
Най-много страдания в живота ни причиняват не тези, които мразим, а тези, които обичаме.
Шилер

118.
Който зад гърба ме клевети, той се бои от мене, а който в очите ме хвали, той ме презира. Китайска мъдрост

117.
Който не умее да владее себе си, той е роб, па ако ще да е владетел на целия свят. Епиктет

116.
Който не цени живота, не го заслужава.
Леонардо да Винчи

115.
Уединението с книгите е по-добро, отколкото обществото на глупците.
П. Буаст

114.
За странника, поел на път, най-скъп товар е мъдростта.
Один

113.
Който следва пътя на Истината, той винаги е свободен.
Който следва пътя на Доброто, той винаги е добър.

112.
Не гаси 'свещите' на сърцето си, когато Слънцето изгрява.
Помни, че си роден, за да бъдеш разумен.
Не давай място на безумието.

111.
Знай, че пътищата на изгряващото слънце и пътищата на залязващото се различават. Пътищата на младия и на стария, на добрия и на злия, на любящия и на мразещия, на мъдрия и на невежия, на човеколюбивия и на насилника също се различават.

110.
Не очаквай много от огъня, който всичко изгаря.
Не очаквай много от богатството, където всичко се изгубва.
Не очаквай много от деня, когато Слънцето залязва.
Не съжалявай за това, което помниш.
Не се спирай да преброяваш прашинките по пътя.
Не търси доброто, което съблазнява - то не е за тебе.
Помни...Ти не си пратен в света да разрешаваш всички противоречия, а си пратен да живееш. Ако научиш това, ти ще придобиеш много, а ако не научиш това, още много има да учиш.

109.
Ако видиш, че грешникът греши, за тебе е дошло време да станеш праведен.
Ако видиш светия човек и не разбереш неговата святост, има опасност да "паднеш".

108.
Бъди доволен в недоволството си.
Бъди радостен в скръбта си.
Бъди весел в непостижението си.
Постижението за едного е непостижение за другиго.
А непостижението за другиго е постижение за тебе.

107.
Мисли само за това, което носи живот в себе си.
Ако искаш да бъдеш здрав, мисли за радостта и веселието.
Ако искаш да бъдеш богат, мисли за знанието и търпението.
Ако искаш да бъдеш силен, мисли за Светлината.
Ако искаш да не се спъваш, бъди вътрешно винаги доволен, без да има защо.

106.
Носи запалената свещ пред себе си и пътят ти ще бъде осветен.

105.
Пътят на живота за невежия е труден.
Пътят на живота за разумния е лек.
Разбраното противоречие на едни носи радост, а на други - скръб.
Ако скърбиш за това, което си разбрал, не си познал живота.
Ако се радваш на това, което си разбрал, си схванал светлите му страни.

104.
Пази неопетнена свещената връзка с Този, който те е родил.
Само тогава ще придобиеш онова, за което копнееш: сила, красота, доброта и разумност.

103.
Нашето знание е ограничено, а нашето незнание - безгранично.

102.
Най-вредна е мисълта, че сте отдали всичко без награда.
Агни Йога, & 332

101.
Леността е повече в духа, отколкото в тялото.
Ларошфуко

100.
Който се движи напред в науката, но изостава в нравствеността, повече върви назад. Аристотел

99.
Чудото е събитие, описано от хора, които са го чули от онези, които не са го видели. Харбърд

98.
Не встъпвай в пререкания с празнодумците: речта владеят всички, умът е присъщ на малцина.
Катон

97.
Устните на Мъдростта са затворени, освен за ушите на Разбирането!
Хермес Трисмегист

96.
Ако животът ти поднесе лимон, направи си лимонада.
Махариши Махеш Йога

95.
Най-трудно е да се отговори на въпрос, на който отговорът е очевиден.
Бернард Шоу

94.
Няма нищо по-страшно от активната глупост.
Гьоте

93.
Хората страдат не от това, което се случва, а от своето отношение към станалото.
Монтен

92.
Познах добро и зло, грях и добродетел, правда и неправда.
Съдих и ме съдиха.
Минах през раждане и смърт, радост и мъка, рай и ад.
И накрая разбрах, че аз съм във всичко и всичко е в мен.
Ажрат Инайат Хан

91.
Пусни на свобода това, което най-много обичаш.
Ако се върне при теб - твое е за цял живот.

90.
Всеки човек умира, но не всеки човек наистина живее.

89.
Обикнете мисленето в самота, когато искрите разбиране плетат венеца на познанието. Агни Йога, Озарение

88.
Уединеният улавя вестта по-добре, отколкото блъскащите се тълпи.
Агни Йога, Озарение

87.
Явленията на живота убеждават там, където думите са безсилни.
Агни йога, Зов.

86.
Не намалявайте значението на това, което не познавате.
Агни Йога, Зов.

85.
Мъдрият се учи да може, умният - да знае.
Само на глупака всичко му е ясно.

84.
Повелителят Буда напомня, че не трябва да вярваме в нещо, само защото така ни е казано; че не бива да робуваме на преданията, само защото идват от древността; нито на слуховете, като такива; нито на писанията на мъдреците, само защото са ги писали мъдреци; нито на хрумванията, за които предполагаме, че са вдъхновени от Дева (т.е. които ни се струват духовни откровения); нито на умозаключенията, изградени върху несигурни постулати; нито на това, което ни изглежда необходимо по аналогия; нито на произтичащото единство от авторитета на нашите наставници или учители. Ние обаче трябва да вярваме в дадено писание, учение или твърдение, ако то се подкрепя от нашия собствен разум и съзнание. "Затова - казва Той в заключение, - аз ви уча да вярвате не защото нещо ви е казано, a защото се доверявате на собственото си съзнание, и тогава да действате съответно и активно".
Е. Блаватска Тайната Доктрина, т.III, стр.401

83.
Ако натегнеш много струната - ще се скъса, ако я оставиш хлабава - няма да свири. Да се учиш - значи да се променяш. Линията на просветлението е Средният път - линията между противоположните крайности.
Буда

82.
Който побеждава другите е силен.
Победилият себе си е могъщ.
Лао Дзъ

81.
Знаещият другите е умен, знаещият себе си е просветлен.
Лао Дзъ

80.
Вярно и значимо е това, което е приложимо и към човека и към цялото човечество.
Закон на Куросава

79.
Не вървете след никого, вървете само след себе си.
Буда

78.
Мисълта е тази, която прави нещата такива.
Шекспир

77.
Само преживените неща са истински разбрани.

76.
Свободата е абсолютната липса на страх.

75.
Вярвам, защото е абсурдно, ако беше достоверно щях да знам.
Тома Аквински

74.
Беден е не този, който има малко, а този, който иска да има повече.
Сенека

73.
Ако мечтаеш грамотно, можеш да станеш и Бог.

72.
Колкото повече изучаваш себе си, толкова по-малко презираш другите.
Нодие

71.
Знанието на истината, но неприлагането й в живота, се счита за невежество.
Агни Йога

70.
Четенето за ума е същото, което са физическите упражнения за тялото.
Адисон

69.
От едно и също цвете змията прави отрова, а пчелата - мед.
Арменска поговорка.

68.
Ако раят не е в тебе самият, то ти никога не ще влезеш в него.
Силезиус

67.
Истинската вяра означава любов към всичко живо.
Кордовский

66.
Човешката раса е подобрила почти всичко освен себе си.
Спиноза

65.
Спрете злото, докато не съществува, задръжте болестта преди да се появи.
Лао Дзъ

64.
Нещастието е пробен камък за характера.
Балзак

63.
Да мислиш значи да спориш със себе си.
Индийска мъдрост

62.
Ако си направил добро - скрий, ако са ти направили добро - разкажи.
Арабска поговорка

61.
Човек вижда толкова, колкото знае.
Гьоте

60.
Човек никога не е тъй щастлив, нито тъй нещастен както си въобразява.
Ларошфуко

59.
Човек е това, което мисли.
Притчи 27:3

58.
Моли се така, сякаш всичко зависи от Бог, но работи така, сякаш всичко зависи от теб. Едгар Кейси

57.
Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от природата.
Едгар Кейси

56.
Обичай и прави каквото си искаш, но трябва да си убеден, че здраво си закрепен за любовта.

55.
Сееш мисъл и жънеш действие.
Сееш действие и жънеш навик.
Сееш навик и жънеш характер.
Сееш характер и жънеш съдба.
Текери

54.
Език кости няма, но кости троши.
Българска поговорка

53.
Пътищата към Бог са многобройни като душите на синовете човешки.
Арабска поговорка

52.
Често човек е най-злият враг на самия себе си.
Цицерон

51.
Когато не можем да имаме нещата, които харесваме, остава да харесваме това, което имаме.

50.
Господи, избави ни от всичко, което ни откъсва от Тебе.

49.
Обичай всички, доверявай се на малцина, не навреждай на никого.
Шекспир

48.
Любов е да раздаваш винаги без жал и мигом да забравяш кому какво си дал.
Н. Захариева

47.
Щастието е като здравето - ако не го забелязваш, значи го имаш.
Тургенев

46.
Ако доброто има причина, то вече не е добро.
Ако има последица - някаква награда - пак не е добро.
Значи доброто е извън веригата от причини и следствия.
Л. Толстой

45.
Ако можеш да отговориш на въпроса за причината на твоето съществуване, ще откриеш и смисъла на живота си.
Ден Миндао

44.
Духовност, която не е проверявана чрез огорчение и не се е сблъскала с дилемата на противоречивия опит, не би могла да стане нито честна, нито силна, нито истинска. Ден Миндао

43.
Знанията се намират в другите глави, а мъдростта - в собствената.

42.
Най-важното е да разбереш в какво се състои твоя дълг.
Да го изпълниш е далеч по-лесно.
Английска пословица

41.
Книгата е като огледало.
И ако в него гледа маймуна, от там не може да се види лик на апостол.
Лихтенберг

40.
Болката е най-добрият учител.

39.
Нашите най-големи врагове са нашите най-добри учители.

38.
Крайната фаза на вълната на любовта се нарича мъдрост, т.е. любовта е прераснала в тотален критерий на отношение, но без пристрастие.
С. Мавров

37.
Мъдрецът престава да бъде мъдрец и справедливият - справедлив, ако любовта към добродетелта, която проповядват е прекалена.
Хораций

36.
Не губи безценни мигове от настоящата реалност, опитвайки се да разгадаваш тайните на живота. Има причина тайните да бъдат тайни.

35.
За да придобиеш знание, всеки ден прибавяй по нещо.
За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо.
Лао Дзъ

34.
Не е важно кой е прав, а какво е правилно.
Томас Хексли

33.
Престани да се чувстваш абсолютно отговорен за абсолютно всичко през цялото време. Това все пак е моя работа.
Бог

32.
Пътя...
От логика - към интуиция.
От разбиране - към озарение.
От разсъждение - към постижения.

31. Дао не насилва, нито се меси в нещата, а ги оставя да се развиват сами така че да доведат до резултати по естествен път. Тогава каквото е трябвало да се направи, бива направено.
Б. Хоф

30.
Ако разберете границите на своите възможности, ще можете да действате в съгласие с тях, вместо да ги оставяте да работят против вас и да ви се пречкат, което впрочем те правят винаги, когато ги пренебрегвате, независимо дали го съзнавате или не. И едва тогава ще установите, че ограничените ви възможности могат да се окажат вашата сила.
Б.Хоф

29.
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.
Б. Хоф

28.
Човек трябва да иска малко, за да може да плати цената.
Ванга

27.
Да си зависим или да копнееш за повече отколкото имаш, означава само тъга и неудовлетвореност.

26.
Когато съдбата почука на вратата, не се прави че те няма в къщи.

25.
Човек трябва да се оценява по върховите му постижения.

24.
Само свободното съзнание може да създаде от труда празник.
Агни Йога

23.
За пробуденото съзнание няма прекъсване на живота.
Агни Йога

22.
Вярата в лекарствата ги прави целебни.
Тамилска поговорка

21.
Лакомствата са хиляди, но здравето е едно.
Индийска поговорка

20.
През деня - мисли, през нощта - сънувай.
Китайска поговорка

19.
Интуицията е шепот на духа.
Петър Димков

18.
Пази храма си чист.
Тибетска мъдрост

17.
Доброто, направено тайно, се възнаграждава явно.
Японска мъдрост

16.
Няма ненаказано добро.

15.
Само когато всички около теб са различни, тогава ще бъдеш на мястото си.

14.
Едно от най-големите бедствия на цивилизацията е ученият глупак.
Чапек

13.
По-лошото от това да бъдеш сам е да бъдеш сам с някого.

12.
Никой няма достатъчно добра памет, за да бъде преуспяващ лъжец.
Абрахам Линкълн

11.
Повечето от нас си мислят, че имаме нужда от много повече неща, отколкото наистина се нуждаем.
Едгар Кейси

10.
Една верига не е по-силна от най-слабото си звено и ако дори само един от екипа не може да се справи, всички останали страдат.
Дайън Форчън

9.
Всяко излишество е порок.
Сенека

8.
Най-големите мъдреци остават неизвестни, защото не пилеят краткия си живот за да рекламират мъдростта си, а за да я ползуват.

7.
Един младеж потропал на вратата на един мъдрец и като го видял, попитал: Вярно ли е, че можеш да четеш в душите на хората? Само в ония, в които пише нещо. - отвърнал мъдрецът.

6.
Възмутена госпожа се скарала на един мъдрец: Защо дадохте милостиня на онзи просяк! Джобовете му са пълни с пари! А мъдрецът й отговорил : Мила госпожо, нищо не сте разбрали! Аз дадох милостиня не на него, а на себе си!

5.
Това, което не може да ме убие, ще ме направи по-силен.
Ницше

4.
Самите Богове не могат да се преборят с глупостта на хората.
Айзък Азимов

3.
Животът е като детска дрешка - къс и наакан.

2.
Мащабът на духовното усъвършенстване не е за хора, слушащи единствено гласа на стомаха.

1.
Повечето хора използват първите години от живота си, за да съсипят последните.
Жан де ла Брюйер

Facebook Comments

12 коментарa :

sandy каза...

nie necenim malkite ne6ta i mnogo ot jivota ni minava ot strani i nemoje da my se nasladim.triabva po 4esto da si zadavame vaprosa 'az kakvo iskam'

Nathalie каза...

трябва, ама с трябва - някак проблема не се решава, ...постоянство и желание.

всяка сутрин със ставането да знаеш ..ти какво правиш днес, как ще пораснеш днес..с какво ще си полезен днес...

Анонимен каза...

smqtam 4e vyv vsi4ki tezi misli ima mnogo istina.Za syjalenie v dne6no vreme horata ne se zamislqt vyrhu slu4va6toto se,a prosto go priemat bez da mu otdadat nujnoto vnimanie.Nqma lo6o,no li4no az mislq 4e 6te doide vreme,kogato vseki edin ot nas 6te se zamisli za jivota si i za tova kak go e izjivql,no togava 6te e prekaleno kysno

Анонимен каза...

Много поучително .....

Денци каза...

Станецат трябва да се казва "Сайтът на една умна жена "

Анонимен каза...

ЧУДЕСНО,КОНКРЕТНО И ЯСНО.БЛАГОДАРЯ ВИ

bojiev каза...

..по-скоро трябва си задаваме въпроса "Как трябва да живеем"..ритмично или методично,бавно или бързо,установено в норми или хаотично да управляваме часовете на деня си,плъзгащо се през тези дни на краткия ни път или задъхани да тичаме към следващата сутрин,към следващия изгрев-отвял преживяното,но галещ ни със следващите моменти на нашия едничък и неповторим живот..

Анонимен каза...

всички са хубави !!!!

Анонимен каза...

Голямо БЛАГОДАРЯ на създателката на сайта.В него постоянно откривам лек за душата си и отговор на много въпроси

sdushkova каза...

Всичките мъдрости са познати,писани и преписвани,спазвани и неспазвани от дедите ни до днес,но тази "една жена" ги е събрала на едно място,което е ценното за сайта,тъй като не е необходимо да се ровиш из източниците и да помъдряваш.. :) Народните мъдрости и тези на великите личности са извор на практически знания за по-успешен и по-разумен живот,защото казват:-"Питай патило,а не старило!"Всяка мъдрост съдържа опита на предците ни.Похвално е ,че има млади хора,които вникват в съдържанието им и търсят себе си и своите грешки в тях!Адмирации за идеята,но очаквам да видя попълнения и развитие на тази идея,така както живота се изменя,а с него и нашето тълкуване и модифициране на мъдростите,спрямо бита и условностите на времето!
С уважение: Сн.Душкова

Анонимен каза...

Който говори много, не знае много, който знае много, не говори
много.. Лао Дзъ

Анонимен каза...

vsi4ki sa huvavi i mnogo vqrni

Публикуване на коментар